EU-GS

გამარჯვებული სასკოლო პროექტების დაჯილდოება

საჯარო დისკუსია ევროპის უნივერსიტეტში, თბილისი

მესამე სამმხრივი საკონსულტაციო შეხვედრა

საჯარო დისკუსია ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

საჯარო დისკუსია იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

მეთოდური სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია

ტრენინგი თბილისის საჯარო სკოლების დირექტორ-მასწავლებლებისთვის

პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია